Overschrijving Spaarbankboekje

Door Petronella Coolen, alhier, is heden aan mij in tegenwoordigheid van Meester Alofs, kassier Boerenleenbank, het volgende gezegd: dat het bedrag op haar spaarboekje bij de Boerenleenbank alhier, zijnde ruim fl. 1.000,00 moet overgeschreven worden op een nieuw boekje op naam van de kerk; het nummer van dit spaarboekje is 383. Dat daarvan na haar dood moet bekostigd worden hare begrafenis 1ste kl. L, eene wekelijksche gezongen H. Mis voor hare zielerust gedurende één jaar na haren dood, een gesticht jaargetijde van fl. 250,00 voor haar plaatsing op de doodenlijst en zondigsgebed voor haar en haar broeder Cornelis Collen (te samen fl. 60,00); dat voor de ongeveer fl. 250,00 die dan nog overblijven van het kapitaal van fl. 1000,00 leesmissen worden gedaan pro defunctis ad int. en dat de bijgekomen intrest mag besteed worden voor de kerk. Dat genoemde Petronella Coolen zelf dit op naam der kerk overgeschreven geld altijd kan terugvorderen van de kerk; niet echter hare erfgenamen zelfs niet wanneer zij het zouden terugvragen voor het onderhoud van genoemde Petronella Coolen, omdat volgens het eigen getuigenis van Petronella daarvoor nog voldoende andere fondsen in haar bezit zijn. Nota Voor bovenstaande som wordt bij de B.L. een afzonderlijk boekje genomen.

Tags: ,