Pastoor Bongers overleden

ddd 010000593 mpeg21 p002 image

Categories :

PASTOOR L. BONGERS-  Te Baarlo overleed de Zeer Eerw. heer L. Bongers rustend pastoor van Leveroij (L)

Z.Eerw. werd geboren in 1847,.priester gewijd in 1872 en was van 1892 tot 1 oct van dit jaár postoor te Leveroij

Bron: Het Centrum  23-11-1921

=======

Lambert Bongers 1885 –1892
Lambertus Bongers geboren te Beesel 24 december 1847. Priester gewijd te Roermond op 16 maart 1878. Priester gewijd te Roermond in maart 1872. Kapelaan te Roggel 1872 – 1878. Kapelaan te St.Odiliënberg van 1878 – 1885. Kapelaan te Baarlo van 1885 – 1892. Pastoor te Leveroy van 1892 – 1921. Emeritus te Baarlo in 1921, aldaar overleden 16 november 1921.

Bron: http://www.parochiebaarlo.nl/Bijzonderheden-Pastoorlijst

 

======