Dag: 16 november 1921

Bongers, LambertusBongers, Lambertus

JEZUS – MARIA – JOSEPH. In het H. Misoffer der Eerw. Priesters en in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger den Zeer Eerwaarden Heer LAMBERTUS BONGERS, OUD-PASTOOR VAN LEVEROY. geboren te Beesel den 24 december 1847 en Priester gewijd te Roermond 1872, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, overleden te Baarlo […]