Dag: 23 april 1920

Bid voor de ziel van zaliger Maria Cornelia Bonten echtgenoote van Theodorus Thijssen die geboren te Ell den 1 Januari 1863, na een langdurig en pijnlijk lijden, meermalen gesterkt door [...]