Dag: 16 februari 1917

Bonten, JohannesBonten, Johannes

JESUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger DEN HEER Johannes Mathias BONTEN, weduwnaar van Mejuffrouw Gertrudis Hubertina Heijkers, geboren te Ell den 18 Februari 1832, en voorzien van de H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Leveroy den 16 October 1917. Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die God […]