Geelen, Hubertus


Categories :

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

HUBERTUS GEELEN,
lid der derde Orde v. d. H. Franciscus,

ECHTGENOOT VAN
PETRONELLA COOLEN,

geboren te KELPEN den 1 Mei 1851, na een kortstondige ziekte overleden in het Louisahuis te ROERMOND, den 16 Jan. 1914 en den 19 Jan. d. a. v. begraven te LEVEROY.

Als lid der derde Orde leefde hij geheel in den geest harer voorschriften. — Hij was eenvoudig, oprecht, vreesde God en week af van het kwaad. (Job 1. 1.)
Hij. was bemind bij God en bij de menschen en zijn aandenken blijft in zegening. (Eecli XLV. I.)

Wij moeten treuren, omdat een dierbare ons ontnomen is, — maar wij moeten ons troosten, omdat hij tot een beter leven is opgegaan. (H. Ambrosius.) Mijne dierbaren, — eens zullen wij elkander wederzien ; intusschen vergeet mij niet in uwe gebeden en gij mijn zoon, gedenk mijner in het H. Misoffer. Mijn Jezus barmhartigheid. (300 dag. afl.) Jezus, Maria, Jozef. (7 jaren en 7 quadr.) Zoete Heer Jezus geef hein de eeuwige rust. (300 dag. afl.)

ONZE VADER — WEES GEGROET.