Dag: 18 juli 1912

Frenken, MariaFrenken, Maria

JEZUS + MARIA + JOZEF Bid voor de ziel van zaliger Maria Catharina Hubertina FRENKEN Lid van de H. Famitfe De dierbare overledene werd geboren te Leveroy de 18e Juli 1912 en overleed aldaar door een noodlotig ongeval voorzien van het H. Oliesel. Waakt en bidt, want gij weet niet, op welk uur de Heer […]