Dekkers, Anita Maria

Heden overleed zacht en kalm in de Heer, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, onze inniggeliefde Moeder en Grootmoeder

Mejuffrouw
Anita Maria Dekkers

weduwe van
Martinus Op Heij

geboren te Heythuysen den 2 November 1848 en
overleden te Leveroy den 5 Juni 1912.

Venlo:        JEAN OP HEIJ,  Rector,.

Leveroy;    JACOBUS OP HEIJ
HELENA OP HEIJ geb. Hennekens en kinderen

Mechelen;  AUGUST VERSCHELDE.
GERTRUDIS VERSCHELDE geb. OP HEIJ en kinderen.

Roermond; FRITS SUNTJENS.
ELISABETH SUNTJENS geb. OP HEIJ

Leveroy;      MARIA OP HEIJ.
CATO OP HEIJ

Leveroy, 5 Juni 1912.
De plechtige lijkdienst, gevolgd door de begrafenis, zal plaats hebben op Vrijdag 7 Juni om 91/2„ uur.

 

Categories :