Dag: 1 maart 1911

Coolen, PeterCoolen, Peter

JESUS +MARIA + JOSEPH. De ouderdom is een eerekroon. Wanneer zij op do wegen der gerechtigheid gevonden wordt. Prov. XIV V 31, Bid voor de ziel van zaliger den heer PETER JOHANNES COOLEN echtgenoot van wijlen Mej. Catharina Scheijven Die geboren te Neeritter den 29 October 1823, godvruchtig in den Heer ontslapen is te Loveroy […]