Horne van- Verhagen, Cornelia


JESUS + MARIA + JOSEPH.

Ter liefde van Jesus wordt in uwe godvruchtige gebeden aanbevolen de ziel van zaliger

CORNELIA VERHAGEN,

echtgenote van
Godfried van Horne.

Die geboren te Aldeneik, den 13 Februari 1846, te Leveroy, den 16 December 1910 voorzien van de laatste troostmiddelen van onze Moeder do H. Kerk, na eene jarenlange ziekte niet volle vergeving aan Gods H. Wil, overleden is.

Zij was een zeur godsdienstige en zedige vrouw. de kroon van haren echtgenoot, een teerhartige en zorgzame moeder, uithemend goed zachtzinnig van inborst, zoodat zij geéerd werd van God en de menschen en er zegen over haar aandenken rust. (eecl.46- 1)
Kinderen. vergeet de raadgevingen uwer moeder niet, opdat uw hoofd met genade versierd en uw huts met zegen vervuld worde. (Prov.)
en bidt voor haar, opdat, mocht haar langdurig ziekte alle vlekken nog niet weggenomen hebben, zij zoodra mogelijk met haren Schepper en God moge vereenigd zijn. Zoet, Hart van Jesus, wees mijne liefde. (300 dag. afl.) Zoet Hart van Maria, wees mijne redding. (300 dag. a)
R.I P.