Dag: 1 maart 1910

Breukers, Pijls JohannaBreukers, Pijls Johanna

Met haar is de blijdschap onzer harten verdwenen ; de kroon is van ons hoofd gevallen en wij zijn weezen geworden. Jesus, Maria, Joseph! Bid voor de ziel van zaliger Johanna Pijls, weduwe van Th. BREUKERS. Zij werd geboren te Roggel 23 Maart 1823 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroij […]