Nieuws 1909

Zaterdag 15. 05. 1909.
LEVEROY. Zondag 22 Mei zal door onze schutterij de koningsvogel geschoten worden. Dit traditionele volksfeest lokt gewoonlijk veel belangstellend publiek naar ons dorp. Vooral dit jaar verwacht men een opgewekte drukte, want van wel ingelichte zijde werd vernomen dat de fanfare “Wilhelmina” van Nederweert dit feest zal helpen opluisteren.

Donderdag 24. 06. 1909.
LEVEROY. J1.  Zondag had alhier op initiatief von den Boerenbond en van den Zeereerw.  Heer pastoor, eene vergadering plaats in het schoollokaal waarin de Geestelijke Adviseur van de
Centrale Boerenleenbank te Eindhoven het nut en de inrichting eener Boerenleenbank besprak. Staande de vergadering traden een 50 tal leden toe.

Dinsdag 13. 07. 1909.
LEVEROY. Alhier zaten onlangs aan de kermistafel 3 oudjes wier gezamelijke leeftijd 268 jaren bedroeg. Onder vroolijken kout werden vele herinneringen aan lang vervlogen jaren opgediept waarbij bleek dat de luitjes nog helder van geest en opgeruimd van gemoed waren. Ook scheen aan hun gezondheid niets te haperen want menig hartelijk brokje werd smakelijk door hen veroberd. Wel een zeldzaam klaverblad

Tags: