Kolenheuf wordt doorverkocht


Bouwhoeve.

De Notaris RUTTEN te Heythuysen, zal tip Woensdag 30. Juli 1884, om 4 ure namiddag, ten verzoeke van Johannes Heymans ter herberge bij Breukers te Leveroy op de Dekkerstraat, in eene zitting publiek verknopen :
Een vruchtbare bouw bouwhoeve te Nederweert op Leveroy, genaamd
de „Koleheuf”, geheel aan elkander vast, groot in ’t geheel 19 hectaren 65 aren 55 centiaren of 23 1 / 3 bunder, waarvan 4^2 bunder heide en dennenboseh en de overige 19 bunders bouwland en vele goede weiden. Te aanvaarden na len oogst in 1885 of 1886.

Tags: