1897 Brutale diefstal

ddd 010885204 mpeg21 p002 image

Brutale diefstal. Te Leveroy (Limburg) is bij den herbergier A D. een brutale diefstal gepleegd. Uit de slaapkamer, waar D. te bed lag, zijn eene broek en vest met ongeveer 10 gulden ontvreemd. Ofschoon er eene lamp brandde, hebben noch D., noch zijne vrouw iets gezien of gehoord. Het schijnt.dat de (lieven zich hadden laten opsluiten en dat zij des nachts. toen al de bewoners in diepe rust waren, hun slag geslagen hebben. Toen D. des morgens opstond. vond hij de deur open maar er waren geen sporen van geweld te ontdek-ken. Buiten op straat vond een der buren een mes, (dat misschien door de dieven was achtergelaten.

Bron: Nieuwsblad van het Noorden  11-12-1897

 

 

 

 

 

Tags: